Tło bannera
 1. Strona główna
 2. Regulamin hotelowy

Regulamin hotelowy

Data
przyjazdu
Data
wyjazdu

Regulamin hotelowy

Szanowni Państwo

Cieszymy się mogąc Państwa gościć w Hotelu Bogoria. Dołożymy wszelkich starań, by spełnić Państwa oczekiwania. Będziemy Państwu wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie.

 1. Gość jest zobowiązany przy zameldowaniu w Hotelu Bogoria do okazania pracownikowi Recepcji dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób uniemożliwiający weryfikację tożsamości Gościa, Recepcjonista ma obowiązek odmówić przyjęcia Gościa do Hotelu. 
 2. Rozpoczęcie pobytu w Hotelu Bogoria jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu przez Gościa. 
 3. Hotel ma obowiązek zapewnić: 
 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji dotyczących Gości
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę
 • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa a w     przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie
 • w miarę posiadanych możliwości udostępnić inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności,  gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte
 1. Pokój wynajmowany jest na doby. 
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 w dniu przybycia do Hotelu Bogoria i kończy się o godzinie 12:00 w dniu wyjazdu. 
 3. W przypadku gdy Gość nie określił okresu pobytu, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę hotelową. 
 4. Przedłużenia pobytu poza okres wskazany przy zameldowaniu, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10:00 w dniu wyjazdu. Życzenie przedłużenia pobytu będzie uwzględnione w miarę dostępnych wolnych miejsc w Hotelu Bogoria. 
 5. Pozostanie przez Gościa w pokoju lub pozostawienie przez Gościa jego rzeczy po godzinie 12:00, równoznaczne jest z przedłużeniem pobytu Gościa. W sytuacji, gdy Gość opuści pokój po godzinie 12:00 (po zakończeniu doby hotelowej), program rezerwacyjny Recepcji naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen w pełnej wysokości. 
 6. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, aniżeli osoby wskazane w karcie meldunkowej nawet, gdy nie upłynęła doba, za którą uiścił opłatę za najem.
 7. Osoby niezameldowane, jako Goście Hotelu Bogoria mogą przebywać w pokoju Gościa do godziny 22:00. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 22:00 jest tożsame z wyrażeniem zgody przez Gościa na zapłatę przez niego opłaty z tytułu dokwaterowania tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, zgodnie z cennikiem dostępnym w Recepcji. 
 8. Przez cały czas pobytu dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką/nadzorem osób dorosłych. Za zachowanie dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i/lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci. 
 9. Na terenie obiektu, w tym w pokojach, obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych oraz zakaz używania e-papierosów. 
 10. Zameldowanie się stanowi oświadczenie Gościa, iż zapoznał się z treścią zakazu palenia papierosów,  wyrobów tytoniowych i zakazu używania e-papierosów oraz tożsame jest z wyrażeniem zgody przez Gościa na pokrycie kosztów odświeżania pokoju w wysokości 1000,00 PLN oraz wszelkich kosztów usunięcia uszkodzeń, w tym pokrycia kosztów interwencji jednostki Straży Pożarnej oraz odszkodowań bądź innych form pieniężnego zadośćuczynienia wszelkim podmiotom i osobom, którym przysługują roszczenia z tytułu zaistniałego naruszenia zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym. 
 11. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 7:00 dnia następnego. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Hotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób. 
 12. Gość hotelowy jest zobowiązany do zapłaty za wszelkie szkody w tym uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałe z przyczyn, za które ponoszą odpowiedzialność odwiedzające go osoby, według cennika stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. 
 13. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność finansową za wszystkie dobra i usługi wykorzystane w trakcie pobytu. W przypadku gdy Gość nie zgłosi faktu skorzystania z dobra lub usługi przy wyjeździe, podmiot prowadzący Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia karty kredytowej podanej jako gwarancja rezerwacji. 
 14. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach grzałek i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. 
 15. Opuszczając pokój każdorazowo Gość powinien upewnić się, że drzwi są zamknięte.
 16. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa na teren obiektu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do sejfu znajdującego się w pokoju Gościa. 
 17. Hotel ma prawo do odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości standardu obiektu albo zajmują zbyt dużo miejsca. 
 18. Gość powinien niezwłocznie powiadomić Recepcję o szkodzie, utracie lub zniszczeniu rzeczy po jej wykryciu. 
 19. Gość przechowuje bagaż w pokoju lub wyznaczonym przez Hotel do tego miejscu. 
 20. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Hotel przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy na koszt i ryzyko właściciela. Po tym czasie Hotel zastrzega sobie prawo ich utylizacji. 
 21. Hotel zastrzega sobie prawo do komisyjnego przeniesienia rzeczy Gości, w przypadku nie powiadomienia Hotelu o chęci przedłużenia doby hotelowej i zdeponowania ich w innym wolnym pokoju lub szatni hotelowej na koszt i ryzyko Gościa. 
 22. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji. 
 23. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu. 
 24. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu lub Gościom, pracownikom albo innym osobom przebywającym w obiekcie. 
 25. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za samochody pozostawione przy hotelu. 
 26. Odpowiedzialność za pozostawiony na strzeżonym parkingu pojazd ponosi prowadzący parking przy ul. Straszewskiego 14 w Krakowie, zarządzanym przez Berry Apartments – Michał Mikulski (BA). Regulamin parkingu dostępny jest w Recepcji Hotelu Bogoria. 

Oferty specjalne Pakiety pobytowe i promocje

ul. Senacka 6
31-002 Kraków, Polska

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Imperial Palace Sp. z o.o., ul. Senacka 6, 21-002, Kraków Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane